site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
newMarker
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki – część II – aparatura kontrolno- pomiarowa oraz narzędzia (...) 
BOGDAN HAJDUGA
wczoraj
newMarker
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki – część II – aparatura kontrolno- pomiarowa oraz narzędzia (...) 
BOGDAN HAJDUGA
wczoraj
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki – część II – aparatura kontrolno- pomiarowa oraz narzędzia (...) 
BOGDAN HAJDUGA
03.03.2015
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki – część II – aparatura kontrolno- pomiarowa oraz narzędzia (...) 
BOGDAN HAJDUGA
03.03.2015
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki – część II – aparatura kontrolno- pomiarowa oraz narzędzia (...) 
BOGDAN HAJDUGA
02.03.2015
Album zawiera zdjęcia ze Święta Szkoły.
module_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_pic
W sobotę 29 listopada br. odbyły się w naszej szkole zajęcia pokazowe dla studentów studiów podyplomowych „Mechatronika w edukacji” z Akademii Górniczo-Hutniczej. Gościem honorowym i zarazem inicjatorem czwartego już z kolei spotkania był pan profesor dr hab. inż. Jacek Cieślik z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
banner_1banner_2banner_3banner_4banner_5banner_6